Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Oecumenische wandelgroep 1 februari 2023

In de tijd van dominee Jantine Veenhof waren er twee oecumenische groepen actief: 20+ (kwam samen bij deelnemers thuis) en Godzoekers (kwam samen in Scrumpy).
Nadat ik hier predikant ben geworden, heeft de 20+ groep een aantal keren gewandeld en gepraat. Nu hebben we besloten de beide groepen samen te voegen en er een oecumenische wandelgroep van te maken. Al wandelend is het goed praten over wat ons bezighoudt, waarbij het geloof op eigen manier doorwerkt.

Om zo nodig het gesprek te stimuleren of te steunen, reik ik vragen of teksten aan als gespreksstof. Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de combinatie van het christelijk geloof en het dagelijkse leven. Uit welke geloofsrichting je komt, welke kerk je bezoekt, of misschien geen kerk (meer) bezoekt; het kunnen allemaal gespreksonderwerpen zijn. Dat geldt ook als je geloof (deels) gevormd is in het buitenland.
Lees meer 

Terugblik oecumenische viering

Voorgangers in deze oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen in de St. Andreaskerk in Kwintsheul waren Marcel Lie (Volle Evangelische Maranatha Kerk) en rooms-katholieke pastor-diaken Walther Burgering. Er waren rond de 200 (!) kerkgangers en er was een gelegenheidskoor van ruim veertig zangers onder leiding van Ben Kester en met muzikale begeleiding van Nico de Korte.
Het thema van de dienst was volgens de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken: ‘Doe goed. Zoek recht.’
Er was ook een mooi (interactief) onderdeel, namelijk ‘Draag jouw steentje bij’. Alle kerkgangers kregen bij binnenkomst een steentje uitgereikt en een pen, waarop ze konden schrijven of een tekening maken. 
Na de overdenking brachten de aanwezigen hun steentje naar voren. Dat werd een rijke oogst.

‘De Crucifixion’ van John Stainer

Save the date: Stille Zaterdag (8 april) 15 uur
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we op Stille Zaterdag gaan luisteren naar De Lofstem uit Rijnsburg, die voor ons ‘De Crucifixion’ van John Stainer gaat zingen. Deze indrukwekkende vertolking van het Paasevangelie bevat ook samenzang en Bijbellezingen verzorgd door een lector van De Lichtbron. 
Om ook de mensen die liever niet ’s avonds de deur uitgaan, de gelegenheid te geven om hier bij aanwezig te zijn, is deze bijzondere viering gepland op zaterdagmiddag om 15.00 uur
Zoals ‘De Passion’ mensen aantrekt, die niet (vaak) in de kerk komen, zo kan ook ‘De Crucifixion’ deze mensen aantrekken. Daarom nu al de vraag: houdt u rekening met het maken van plannen voor de Pasen met deze unieke versie van het Paasevangelie. Of nog beter: nodig uw familie, vrienden, kennissen en buren tijdig uit om op zaterdag 8 april om 15.00 uur naar De Lichtbron te komen. 
 

Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats in de periode 14 tot 28 januari. Het voorbereidende werk is inmiddels gedaan. De 24 ‘lopers’ hebben ieder een pakketje enveloppen gekregen om in hun wijk bij de leden en volwassen doopleden te bezorgen. In de week van 15 tot 22 januari kunt u de loper bij u thuis verwachten. De week daarna zal hij/zij het antwoordstrookje met de door u toegezegde bijdrage weer ophalen. U mag het antwoordstrookje natuurlijk ook bij de loper in de brievenbus doen. We hopen dat we dit jaar weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Geef daarom voor het werk in uw gemeente.

Jaarthema 2022/23 Protestantse Kerk: Aan tafel

Bij het aan tafel gaan, dekken we de tafel (vaak) met een tafelkleed. Op 8 januari hebben we na de eredienst met speciale textielstiften op een wit tafelkleed woorden geschreven en tekeningen gemaakt, zodat het een uniek tafelkleed werd voor onze geloofsgemeenschap De Lichtbron. 
Sommige mensen wilden nog wat langer nadenken over wat te schrijven of te tekenen. Daarom ligt het tafelkleed er ook aanstaande zondag. Daarna zal ons tafelkleed regelmatig gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd op Biddag voor gewas en arbeid begin maart.
Als u wil bijdragen aan dit speciale tafelkleed, maar dit voor u na de eredienst niet mogelijk is, dan komt onze predikant graag naar u toe met het tafelkleed en de textielstiften.

Excursie Goudse Glazen onder de loep

Zaterdag 15 april 2023 om 14.00 uur verzorgt Otto Kroesen in Gouda een rondleiding met uitleg over de beroemde Goudse Glazen in de St. Janskerk.

Belangstellenden kunnen zich voor 31 december 2022 via de mail opgeven op dukstra@gmail.com

Rock Solid

Iedere eerste woensdag van de maand in Honselersdijk.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.

Liturgische kleuren

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik (red.: Marjan Zebregs) graag de betekenis van de liturgische kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn stola’s.
WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.
PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.
ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van het bevestigen ambtsdragers.
GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur.
Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding.

Save the date / Kliederkerk

Voor wie?  Kinderen en hun (groot)ouders van 4 tot 12 jaar
Wanneer?  19 ferbuari 2023 16:00 – 18:00
Waar?         Basisschool St. Jozef Wateringen
Thema?      Noach en de Ark
Meedoen?  kliederkerkwateringeneo@caiway.net
Lees meer 

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is weer van start!
Voor meer informatie klik hier.
Lees meer 

Concept beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een Concept beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Door een lange vacante periode bij ons en door de coronatijd liggen er echter zes jaren tussen dit concept beleidsplan en het vorige. Het is de bedoeling dat dit nieuwe concept in mei 2023 aan de orde komt tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering. Daarna kan het plan definitief worden vastgesteld.
Klik voor verdere info en Concept beleidsplan op detailpagina
Lees meer 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Koffie in de pastorie

Iedere eerste maandag van de maand, van 10 tot half 12, zijn gemeenteleden van harte welkom in de pastorie. De predikant verwelkomt u met koffie of thee en er is gelegenheid voor onderling contact. Dat kan een praatje zijn over het weer, of juist een gesprek van hart tot hart. En of er nu een enkele bezoeker is of meerdere, het is altijd een prettige ontmoeting.
Van harte welkom op de Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.