Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Oecumenische Zomerlunch

Natuurlijk vergeten we de thuisblijvers niet. Voor het derde jaar nodigen we met name alleengaanden uit, die niet tijdens de zomer op vakantie gaan en terwijl de meeste activiteiten stil liggen. 
 
Samen eten is vanouds in de kerk (en elders) een goede manier van verbinding. We organiseren een lunch op een zaterdag, zodat ook zij die werken en zij die liever ‘s avonds de deur niet meer uitgaan, erbij kunnen zijn. Alle leeftijden zijn welkom!

De vier deelnemende kerken doen hieraan mee. De lunch is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het vindt plaats op zaterdag 27 juli op het plein voor de St. Jan de Doper van 12.00-15.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de Smidse. 

Opgeven kan van 1 juli tot en met 23 juli via het inschrijfformulier achter in de kerk of via ondergetekenden. We moeten het aantal wel beperken tot 60 personen. Daarom is het nodig de  datum van inschrijving in te vullen.

Kittie Lubker 0174-296650 of Frans Dieleman 0174-296029

Walk the Talk

De oecumenische wandelgroep "Walk the Talk" is voor mensen tussen ongeveer 20 en 50 jaar. Ongeveer eens per twee of drie maanden lopen we zo’n vijf tot zeven kilometer vanaf De Lichtbron. Meestal zijn er ongeveer zeven deelnemers. De samenstelling wisselt. We lopen in duo’s. Afhankelijk hoe goed het duo elkaar kent, is er eerst kennismaking en volgt dan het gesprek over de uitgedeelde vragen. Marjolein de Korte-Van Marrewijk (Andreas) doet de voorbereiding. Op 1 juli was een tekst over de liefde het uitgangspunt. Hieronder staan de gespreksonderwerpen en de bijbehorende vragen.
  • Liefde is geduldig, maar jouw ongeduld maakt mij onrustig: - Is het haalbaar om altijd geduldig te zijn? - Is ongeduld altijd iets slechts? Liefde is niet jaloers, maar jouw afgunst/rivaliteit maakt mij boos: - Is het haalbaar om niet jaloers te zijn? - Is jaloezie altijd iets slechts?
  • Liefde is vriendelijk, maar jouw felheid maakt mij bang: - Kun je je indenken, dat felheid mensen bang maakt? - Herken je dat bij jezelf of mensen om je heen?
  • Liefde houdt altijd vol, maar alleen als jij ook van mij houdt: - Is het mogelijk om eenzijdige liefde te hebben? - Is het mogelijk om een ander lief te hebben zonder jezelf lief te hebben?
  • Liefde blijft altijd geloven, maar alleen als jij ook in mij gelooft: - Zit er liefde in je geloof? - Geloof jij in Gods liefde voor jou? Liefde verdraagt alles, maar alleen als jij ook accepteert wie ik ben - Hoe zie je dit in een relatie? - Kun je dit ook in relatie met God zien?
Volgende keer is maandagavond 16 september 20.00 uur. Denk er eens over om mee te lopen!
Ds. Marjan Zebregs

Jongerenkamp

Op vrijdag 5 juli was het dan zover. 15 jongeren uit drie verschillende kerken verzamelden zich om 16:30 uur bij de Lichtbron in Wateringen. Deze jongeren komen uit Poeldijk, Wateringen en Wateringseveld. Al geruime tijd organiseren we met deze groep activiteiten, één keer in de twee maanden op zaterdagavond. Vorig jaar hadden we een ‘proefkamp’ in de Smidse in Wateringen. Daar bleven we toen een nachtje slapen. Dit jaar gingen we echt kamperen in Everdingen. Tenten mee, slaapmatten, slaapzakken en natuurlijk de nodige kleding en make-up gingen mee. De jongeren hadden er al gelijk veel zin in.
Om 17:00 uur vertrokken we en om 18:45 uur kwam de laatste groep aan op het kampterrein. Daar kregen we patat en broodjes knakworst. Na het eten was het tijd om de tenten op te zetten en voor iedereen een slaapplek te regelen.
Lees meer 

Beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Het nieuwe beleidsplan is in mei 2023 definitief vastgesteld.

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen.

Klik op Beleidsplan 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer