zondag 4 december 2022 om 09:30

Tweede Advent
Voorganger(s): Ds Bart Schoone, Poeldijk

Collecten:
1. Kerk in Actie :Werelddiaconaat Libanon, Jordanië, Irak
2. Kerk
 

terug