zondag 19 maart 2023 om 09:30

Vierde zondag Veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1 De Tien: project St. Jarikin Haïti
2. Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh

terug