zondag 26 maart 2023 om 09:30

Vijfde zondag Veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds Dick Sonneveld Rivierenland Oost

Collecten
1. PKN Missionair: Jong en oud ontdekken de kliederkerk
2. Jeugdwerk 

terug