Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Gedenkt wat Amelek u gedaan heeft

Gedenkt wat Amelek u gedaan heeft onderweg, toen gij uittrok uit Egypte; hoe hij u onderweg tegenkwam, en de achterhoede met daarin de zwakken overviel, toen u moe en mat was; hij had geen ontzag voor God.
Deuteronomium 25: 17-18
De tekst over het volk van Amalek dat de zwakke achterhoede aanvalt, doet me denken aan de Yezidi's die onlangs op zo'n brute wijze zijn aangevallen, vermoord, verkracht, verhandeld. De machteloosheid is enorm. Er loopt een spoor van geweld door de lege vlakte, de vrouwen en kinderen zijn onder bedreiging van geweld in een hoek gedreven. Hartverscheurend. 

Gedenk uw barmhartigheden

2de zondag Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheden)
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’ (Jeremia 18:6) De pottenbakker die niet opgeeft. Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen. De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. 
Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer! 
De schikking: Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap. Van onderaf wordt de bol iets groener door het mos tussen de schors. Klimop staat symbool voor trouw.

De hemel daagt over iedereen

Geïnspireerd op Johannes 20:1-18.
Iemand maakt zich los uit de groep. Maria heet ze, Maria, zo noemt het evangelie van Johannes haar, Maria uit Magdala. Iemand dus, een mens. 

Er is iemand, die de groep verlaat. Zij maakt zich los uit de gemeenschap. Een individu. Heel vroeg in de ochtend, het is nog donker, gaat een vrouw haar eigen weg. Zij gaat naar het graf. Zo begint het paasverhaal. 
Met iemand, met een vrouw die vroeg in de ochtend de groep verlaat.

En daarom kun je zeggen dat Pasen in het evangelie in eerste instantie de ervaring is van een individu. Van iemand, zoals jij iemand bent en ik iemand ben. Het is namelijk niet een hele groep die daar om dat lege graf heen staat, om vroeg in de ochtend er poolshoogte te nemen. Om eens te kijken wat er gebeurd is en wat dat kan betekenen. Het is één vrouw, die hier komt kijken. Later zijn het twee mannen, die in tweede instantie, op aanwijzing van Maria uit Magdala, het graf bezoeken en daar iets meemaken. 
Verder...
Lees meer 

Want God is liefde

De Raad van Kerken heeft in 2017 het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie’ uitgebracht. Deze keer geïnspireerd op Jesaja 51:9-11.
Profeten zijn geen toekomstvoorspellers, geen koffiedikkijkers, maar het zijn mensen met een heldere blik, een gezond verstand en het hart op de goede plaats. Ze volgen de actualiteit en zeggen: als we zo doorgaan dan kun je er donder op zeggen dat … vul maar in. Als je bezuinigt op de zorg, dan weet je dat verwarde mensen dakloos gaan rondzwerven.
In het oude Israël waren het de profeten die de politieke leiders lastig vielen met hun ongevraagde adviezen. Die tot vervelens toe zeiden: als liefde en respect niet het uitgangspunt zijn van jullie beleid, dan gaat het faliekant mis. En het ging mis en het gaat mis ...
Maar de profeten waren ook de mensen die toekomst zagen wanneer er geen toekomst leek te zijn. Ze belichamen de hoop, dat alles anders zal worden, ze roepen God erbij, roepen God wakker. Zodat het opnieuw gebeurt, zoals ooit: bevrijding uit alles wat mensen gevangen houdt! 

Symbolische bloemschikking

In deze Veertigdagentijd staat er elke zondag een symbolische bloemschikking op de tafel. De schikkingen worden aan de hand van het oecumenisch leesrooster gemaakt en sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver zegt hierover: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.” 
Lees meer 

Geweld tussen mensen onderling

Toen werd Kain zeer toornig
en zijn aangezicht viel. 
Genesis 4: 5b

De passage over het aangezicht dat zakt spreekt me aan. Ik vind dat een mooi beeld. Ik geef het vorm door licht boven en donker beneden de gesloten ogen. Als teken dat het contact er niet is. Ik werk met gescheurd papier in verschillende kleuren. De zwarte punten die als speren van opzij en van boven door het beeld steken worden de verbinding met de andere schilderijen. Ze zijn op alle terug te vinden als verbinding van het geweld. 

Veertigdagentijd of Vastentijd

Deze tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen, begint dit jaar op Aswoensdag 14 februari. In Petrus las ik onderstaand verhaal van Anne-Jo Kramer.
‘Zo’n 10 jaar geleden heb ik voor het eerst meegedaan met de Veertigdagentijd. Ik was toen een jaar of 17. Het triggerde me omdat je iets laat dat zo alledaags is; elke keer als ik iets afsla, word ik eraan herinnerd waarom ik het doe. Ik begon ooit met vasten van snoep, suiker, alcohol en social media. Dat doe ik nog steeds. Het ‘nee’ zeggen als iemand vraagt of ik bijvoorbeeld ook een taartje wil, maakt me bewuster. Het helpt me ook om meer in gebed te gaan of de Bijbel erbij te pakken. Jezus vastte uit bezinning en dat is ook een beetje mijn doel. Ik hoop dat ik stilgezet word. En dat ik besef hoe gezegend ik ben. Als je iets doelbewust doet, is je dankbaarheid echt puur.’

Schilderijen ‘ Geweld in de Bijbel’

De  komende weken hangen er acht schilderijen van Joki Harms  langs de wand in de kerk.
Joki heeft een serie schilderijen gemaakt met als thema ´Geweld in de Bijbel´
Geweld in verschillende vormen komt in de Bijbel vaak voor. 
Het is helaas van alle tijden. 
As zondag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
We staan stil en worden stil bij het lijden van Christus, ieder op eigenwijze. Hij heeft geleden onder het geweld van bespotting, geseling en kruisiging. 
Lees meer 

Huispaaskaars

Huispaaskaar 2023Ook dit jaar is het weer mogelijk om via koster Kees Schrader een huispaaskaars te bestellen. In de hal van ons kerkgebouw vindt u een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen, afmetingen en prijzen. 
Wilt u een huispaaskaars via e-mail bestellen dan kunt u Kees e-mailen (kees.schrader@live.nl). Kees stuurt u dan een overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen huispaaskaarsen en de bijbehorende prijzen. 
Om ervoor te zorgen dat de huispaaskaarsen voor Pasen beschikbaar zijn, is zondag
25 februari 2024 de laatste zondag dat u een huispaaskaas kunt bestellen. 
N.B. afgebeelde kaars is die van huidig jaar!|

Jubileumtentoonstelling in Hofboerderij

In de maand januari had de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul vanwege haar 50-jarig bestaan een   georganiseerd van diverse lokale jubilea. De Lichtbron was er ook bij. In een glazen kast lag het boekje ‘Hier gingen ons de voeten voor …’ dat C. van ’t Wout schreef ter gelegenheid van 70 jaar Gereformeerde Kerk Wateringen (1909-1979). Ook lag er een theelepeltje met afbeelding van De Lichtbron en stond er een glas met afbeelding van onze kerk. 
Er was een overzichtspaneel van de diverse kerken in Wateringen-Kwintsheul.
Hier zagen we de foto van vijf predikanten van onze kerk, die in de consistorie hangt. 
Op het overzichtspaneel van jubilea van ondernemers hing een krantenartikel met als kop ’20 jaar Cees de Maa’ met de heropening van zijn dierenspeciaalzaak; toch ook een beetje De Lichtbron …   

'In Gods Naam' van Bastiaan Ragas

Op woensdagavond 3 april is in De Naald in Naaldwijk de theatervoorstelling van Bastiaan Ragas. Een gemeentelid suggereerde om daar met een aantal gemeenteleden naar toe te gaan. Op de website Petrus staat  dat er niet veel tickets meer zijn, dus wie interesse heeft, meld je spoedig aan. De tickets kosten vanaf € 25 per persoon.  

Beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Het nieuwe beleidsplan is in mei 2023 definitief vastgesteld.

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen.

Klik op Beleidsplan 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Privacy in beeld

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid. 
Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld. 
Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken.