zondag 27 november 2022 om 09:30

Eerste Advent
Voorganger(s): Dr. Otto Kroesen, Delft

Collecten:
1. De Lichtbron in actie voor SAVE India
2. Jeugdwerk

terug