zondag 5 februari 2023 om 09:30

Zondag werelddiaconaat
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1. Streekverband De Tien: Girls Empowerment Foundation (GEF) Kenia.
2. Kerk in Actie: Vaktraining voor jongeren in Pakistan
 

terug